B0110 - USB saleae logic analyzer - 8 Kênh-24MHz

  • Nhà sản xuất: SALEAE LOGIC
  • Mã SKU:
    B0110
  • Tình trạng: Hết hàng
Giá: 157.000₫
Tags:video_wB_FRvIudKo 

Giới thiệu

USB saleae logic analyzer - 8 Kênh-24MHz. Module phân tích logic thường được sử dụng để hiển thị dạng sóng của các tín hiệu số trên đường truyền (tương tự máy hiện sóng), nhằm giúp người dùng có cách nhìn trực quan hơn trong việc thiết kế hay giao tiếp với các IC chức năng, các loại cảm biến. Qua đó, phát hiện ra sai sót và gỡ lỗi.

 

Thông số kỹ thuật

  • Module có 8 kênh đầu vào.
  • Tín hiệu mỗi kênh cho phép không vượt quá 24MHz.
  • Giao tiếp với máy tính quá cổng USB.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.