Robot & Động Cơ > Động Cơ

Động cơ bước 42BYGH40 JLB
165.000₫
Motor rung 13QL
6.000₫
Motor rung tròn mini
10.000₫ 6.000₫
Motor tròn coreless 612
25.000₫ 6.000₫
Motor rung 3V 4x8mm
10.000₫ 8.000₫
Motor Servo 9G TOWER PRO
40.000₫ 25.000₫
Động cơ DC 6V 21500 RPM
11.000₫
Động cơ RC Servo MG90S
65.000₫ 47.000₫
Motor Servo MG996G TOWARD PRO
95.000₫ 69.000₫
Motor DC 3-6V 19680Vòng/Phút
14.000₫
Motor 130 DC 3V 16500 Vòng/Phút
5.000₫ 3.000₫
Động Cơ Giảm Tốc 37B280 5V 102RPM
115.000₫ 98.000₫
Bơm Nước Ly Tâm 365 5V 3W
45.000₫ 31.000₫
Bơm Nước Ly Tâm 385 12V 3W
75.000₫ 57.000₫
Động Cơ Coreless 716 40000Vòng/Phút
30.000₫ 12.000₫