B0107 - Module Thu RF315 PT2272-M4

Giá: 25.000₫
Tags:video_DGVYL7ykCdI 
Module Thu RF315 PT2272-M4 - Thu tín hiệu điều khiển thiết bị
- Sử dụng trong điều khiển từ xa
- Dùng chung với remote RF 315MHz    Thông số kỹ thuật   
  • Điện áp sử dụng: 5V 
  • I <4.5mA 
  • Giải mã PT2272-M4
  • Trở dao động: 820K
  • Tần số thu: 315 Mhz 
  • Anten dài: 23CM
  • Chân nguồn: Vcc(+5V) ; GND
  • Chân VT ( Valid Transmission) : Chân báo tín hiệu khi nhận dữ liệu (Ở trạng thái chờ đầu ra 0, khi có tín hiệu lên 1 và trở về 0 khi không còn tín hiệu)
  • Tín hiệu ra: D0, D1, D2, D3.
  • Khi chưa có tín hiệu các chân đầu ra ở mức 0, Khi có tín hiệu các chân lên 1
  Hướng dẫn sử dụng
- Nguồn sử dụng tốt nhất cho RF: Nguồn biến áp, nguồn Acqui, Nguồn Pin, ...
   không nên sử dụng nguồn xung ( Nguồn tổ ong) gây nhiễu cho thiết bị
- Ý nghĩa của module T4, M4 , L4:
 + T4 ( PT2272-T4) (Latch): Dữ liệu được truyền đến và chốt lại.
VD: Dữ liệu lần đầu đưa D0 lên 1 và được giữ ở trạng thái 1. Trở về 0 khi dữ liệu 
được đưa vào lần hai.
 + M4 ( PT2272-M4) ( Momentary): Dữ liệu được truyền đến và trở về trạng thái ban 
đầu khi không còn tín hiệu.
 + L4 ( PT2274-L4) ( Latch): Cũng giống như T4, chỉ khác khi trở về 0

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.