Module > RF & Wifi & Bluetooth & RFID & Remote

Module bluetooth 4.0 BLE iBeacon CC2541
125.000₫ 78.000₫
Module wifi ESP8266 ESP-03
66.000₫
Module wifi ESP8266 ESP-11
71.000₫
Board Arduino XBEE HC-06
150.000₫ 129.000₫
Module phát RF 433MHz
20.000₫ 13.000₫
Module thu RF 433MHz
20.000₫ 16.000₫
Module wifi ESP8266 ESP-7
70.000₫ 51.000₫
Remote 4 Kênh RF 315Mhz PT2262
31.000₫
Module Thu RF315 PT2272-M4
25.000₫
Remote + Module thu hồng ngoại - Kèm Pin
30.000₫ 13.000₫
Module NODEMCU LUA WIFI ESP8266
115.000₫ 66.000₫
Arduino XBEE Shield V03
85.000₫ 46.000₫
Thẻ từ trắng 125KHz
5.000₫ 4.000₫
Mạch Thu Phát Bluetooth HC-06 - Slave
100.000₫ 88.000₫
Mạch Thu Phát Bluetooth HC-05 - Master
100.000₫ 88.000₫
Remote học lệnh 315MHz
45.000₫
Board RFID NFC MFRC-522 + Thẻ từ + Tag từ
60.000₫ 31.000₫
Board develop ESP8266 + Battery box
115.000₫ 88.000₫
Module thu phát nRF24L01 SMD mini
20.000₫ 13.000₫
Tag ID 125KHz
5.000₫ 3.000₫
Module RF 2.4GHz nRF24L01
27.000₫ 21.000₫
Cặp Động Cơ Cánh Quạt N40
30.000₫ 22.000₫
Mạch Thu Phát RF Lora 433Mhz 3Km UART
355.000₫ 227.000₫
Mạch Thu Phát RF Lora 433Mhz 5Km SPI
165.000₫ 105.000₫
Mạch Thu Phát Wifi ESP8266 ESP-01
70.000₫ 44.000₫
Arduino ESP8266 Wifi Shield
100.000₫