Module > Relay Đóng Ngắt

Module 1 Relay 5V
20.000₫ 12.000₫
Arduino relay shield v1.3
150.000₫
Module 2 Relay Với Opto Cách Ly 5V
35.000₫ 25.000₫
Module 4 Relay Với Opto Cách Ly 5V
60.000₫ 45.000₫
Cảm Biến Nhiệt Độ Relay Chỉnh Mức
75.000₫ 55.000₫
Module 8 Relay Với Opto Cách Ly 5V
95.000₫ 80.000₫