B0141 - Module NODEMCU LUA WIFI ESP8266

  • Nhà sản xuất:
  • Mã SKU:
    B0141
  • Tình trạng: Còn hàng
Giá: 115.000₫ 66.000₫
Tags:video_AuFXuEYd1Yk 

Module NODEMCU LUA WIFI ESP8266. NodeMCU là 1 loại firmware phổ biến dùng ngôn ngữ Lua dành cho Esp8266. Lập trình Lua đơn giản và được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng IoT. Tất cả giờ đây chỉ cần 1 board NODEMCU nhỏ gọn bạn có thể kết nối với hệ thống IoT và có thể điều khiển toàn bộ thiết bị thông qua internet.

Bài viết tham khảo về Lua, ESP8266 và IoT

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.