Module > Nguồn

A0114 - Mạch Sạc Pin Lithium TP4056
15.000₫ 5.000₫
B0104 - Module Đo Dòng Áp 0-100V 10A
85.000₫ 46.000₫
B0116 - Jack nguồn 9V
5.000₫ 3.000₫
B0127 - Mạch Đo Điện Áp 3 Dây DC 0-30V
35.000₫ 21.000₫
B0152 - Mạch Giảm Áp DC LM2596 3A
22.000₫ 15.000₫
B0169 - Mạch nguồn 5A
45.000₫ 37.000₫
B0244 - Module biến áp mini360 HM 3A
15.000₫ 9.000₫
B0487 - Mạch Cấp Nguồn Cho TestBoard
20.000₫ 12.000₫
B0365 - USB Kiểm Tra Nguồn Nuôi 2A
22.000₫ 13.000₫
B0375 - Dây Nguồn Pin 9V
3.000₫ 2.000₫
C0210 - Biến Áp 220V Ra 12V 5A
38.000₫
C0211 - Thiết Bị Sạc 2 Pin Cell 18650
45.000₫ 31.000₫