Module > Màn Hình LCD > Text LCD

Màn hình máy in 3D 2004LCD
150.000₫
LCD1602 Keypad Shield
70.000₫ 52.000₫
LCD Text LCD1602 Xanh Dương
30.000₫