Module > Màn Hình LCD > Graphic LCD

Màn Hình Graphic LCD12864 5V
150.000₫ 110.000₫
Màn Hình LCD Nokia 5110
60.000₫ 58.000₫