B0161 - Module Led ma trận 8x8 MAX7219

  • Nhà sản xuất:
  • Mã SKU:
    B0161
  • Tình trạng: Còn hàng
Giá: 45.000₫ 38.000₫
Tags:video_aUXmEDp4_m4 

Module Led ma trận 8x8 MAX7219 có chức năng điều khiển led ma trận hiển thị ra hình ảnh như ý muốn.

Chỉ cần dùng 3 chân ngõ vào ra để điều khiển led ma trận.

Thông tin sản phẩm

1. Module có thể điều khiển 8x8 điểm led chân cathode chung.

2. Điện áp hoạt động: 5V

3. Bên trái của module là chân ngõ vào và bên phải là chân ngõ ra Có thể mắc nối tiếp để tạo thành chuổi Led ma trận

Hình ảnh minh họa về kết nối Module Led Ma trận điều khiển bằng Arduino.

 

Tài liệu

 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.