Module > GSM & GPS

A0211 - IC Sim900A
117.000₫
B0111 - Module GSM Sim900A
350.000₫ 206.000₫
B0113 - Module GSM/GPRS A6
177.000₫
B0168 - Module GPS Ublox NEO6MV2
305.000₫ 101.000₫
B0215 - Anten GSM/GPRS/3G 3DBI
7.000₫
B0217 - Mạch GPS Ublox NEO 6M V2
141.000₫
B0219 - Mạch GSM/GPRS GSM SIM800L micro sim
165.000₫ 79.000₫
B0223 - Board GSM/GPRS A6
129.000₫
B0284 - Module GPS L20 Quectel + Anten
360.000₫ 291.000₫
B0357 - Anten GPS 4dB
44.000₫
B0363 - Anten GPS G165
37.000₫
B0366 - Arduino GPS Shield Ublox NEO 6M
675.000₫ 315.000₫