Module > Giao Tiếp & Chuyển Đổi

Board SOT233 SMT
2.000₫
Module thu hồng ngoại KY-022
12.000₫ 7.000₫
PCB adaptor so/msop/tssop/soic/sop8 8pin
1.500₫ 1.000₫
Board micro USB sang 5P DIP
5.000₫
Module chuyển đổi đầu nguồn 3.5
10.000₫ 5.000₫
Arduino XBEE Shield V03
85.000₫ 46.000₫
USB UART PL2303
25.000₫ 16.000₫
Module đọc thẻ TF giao diện SPI
20.000₫ 14.000₫
Dây Cáp USB UART PL2303HX
35.000₫ 21.000₫
Module Giao Tiếp USB UART CP2102
40.000₫ 34.000₫
Mạch Mở Rộng Chân IO - Giao Tiếp I2C
55.000₫ 28.000₫
Mạch Giao Tiếp USB UART CH340G
30.000₫ 17.000₫
Mạch Chuyển Đổi Logic 8 Kênh TXS0108E
35.000₫ 18.000₫
Mạch Chuyển Đổi Loadcell HX711 24bit
25.000₫ 17.000₫