Module > Dimmer & Tạo Xung

Module vi mạch tạo xung NE555 1 biến trở
20.000₫ 11.000₫
Module vi mạch tạo xung NE555 2 biến trở
25.000₫ 11.000₫
Module Khuếch Đại LM358 Từ 1-100 Lần
25.000₫ 14.000₫
Module Khuếch Đại CS MOSFET IRF520
20.000₫ 9.000₫
Mạch Tạo Sóng Sin, Tam Giác, Vuông AD9833
215.000₫ 144.000₫