A0128 - Module chuyển đổi điện áp UART 5v-3v 2 kênh

 • Nhà sản xuất:
 • Mã SKU:
  A0128
 • Tình trạng: Còn hàng
Giá: 15.000₫ 5.000₫
Tags: 

Giới thiệu

 • Module chuyển đổi điện áp UART 5v-3v 2 kênh
 • Mạch chuyển mức tín hiệu UART giúp bạn dễ dàng kết nối thông qua mudule này.
 • Chuyển đổi qua lại 2 mức áp cao/thấp (5V/3.3V) .
 • Có thể hoạt động xuống tới mức 1.8V ở phía mức điện áp thấp, và chịu dòng áp nhất là 10V ở phía mức điện áp cao.

Nhánh điện áp cao (5V)

 • HV kết nối với 5V
 • GND gắn với GND
 • TXD gắn với 5V TXD
 • RXD gắn với 5V RXD

Nhánh điện áp thấp (3V)

 • HV kết nối với 3V
 • GND gắn với GND
 • TXD gắn với 3V TXD
 • RXD gắn với 3V RXD
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.