B0234 - Module cảm biến khí CO/Gas MQ-9

  • Nhà sản xuất:
  • Mã SKU:
    B0234
  • Tình trạng: Hết hàng
Giá: 41.000₫
Tags:video_4vzEsWDmbeY 

Giới thiệu

Module cảm biến khí CO/Gas MQ-9. Cảm Biến Khí CO MQ9 sử dụng để cảm biến khí gas trong môi trường. Cảm biến có độ nhạy cao khả năng phản hồi nhanh, độ nhạy có thể điều chỉnh được bằng biến trở. Cảm biến MQ9 có thể phát hiện khí CO và gas.

Thông số kỹ thuật

- Nguồn hoạt động: 5V - Loại dữ liệu: Analog, Digital - Phạm vi phát hiện rộng - Tốc độ phản hồi nhanh và độ nhạy cao - Mạch đơn giản - Có volumn điều chỉnh ngưỡng so sánh - Ổn định khi sử dụng trong thời gian dài  

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.