Máy In 3D

Trục vít me 8mm - 40cm
73.000₫
Trục vít me 8mm - 30cm
80.000₫ 57.000₫
Màn hình máy in 3D 2004LCD
142.000₫
Mạch công tắc Endstop
15.000₫ 9.000₫
Giá bi trượt SC8UU Nhôm
26.000₫
Khớp flexible 5mm - 8mm
25.000₫ 16.000₫
Ổ bi trượt LM8UU
9.000₫
Quạt định hướng 4020 40x40x20
35.000₫ 31.000₫
Board Arduino Mega 2560 + Cáp USB
185.000₫ 173.000₫
Ổ bi ngạnh tròn F623ZZ
9.000₫
Vòng xuyến đồng vít me 8mm
20.000₫ 19.000₫
Vít lò xo cố định bàn nhiệt
15.000₫ 5.000₫
Đai truyền động máy in 3D 6mm GT2 - mét
25.000₫ 19.000₫
Động cơ bước 42BYGH40 JLB
165.000₫
Kính in 3D 3mm
63.000₫
Bàn nhiệt vuông pcb Mk2b
91.000₫
Ổ bi 2mm
10.000₫ 8.000₫
Trục Thép Trơn 8*300mm
55.000₫ 39.000₫
Dung Dịch Keo In 3D
129.000₫
Trục Thép Trơn 8*400mm
70.000₫ 47.000₫
Giá Cặp Trục Trơn SK8
15.000₫