B0420 - Màn hình LCD1602 Giao tiếp IIC

  • Mã SKU:
    B0420
  • Tình trạng: Hết hàng
Giá: 45.000₫
Tags:video_dZZynJLmTn8 

1. Mô tả:

Sản phẩm bao gồm: LCD 1602 và module chuyển giao tiếp sang I2C.

 

Thông tin về module chuyển:

Để sử dụng các loại LCD có driver là HD44780(LCD 1602, LCD 2004, ... ), cần có ít nhất 6 chân của MCU kết nối với các chân RS, EN, D7, D6, D5 và D4 để có thể giao tiếp với LCD. Nhưng với module chuyển giao tiếp LCD sang I2C, các bạn chỉ cần 2 chân (SDA và SCL)  của MCU kết nối với 2 chân (SDA và SCL) của module là đã có thể hiển thị thông tin  lên LCD. Ngoài ra có thể điều chỉnh được độ tương phản bởi biến trở gắn trên module.

Lưu ý : các phiên bản cũ địa chỉ của bus i2c là 0X27 , loại mới là 0x3F

 

2. Thông số kỹ thuật:

Bao gồm các chân:

Module <=> MCU
VCC 5V <=> VCC
GND <=> GND
SDA <=> SDA
SCL <=> SCL

 

3. Tài liệu hướng dẫn, datasheet:

- Datasheet Module chuyển:

http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PCF8574_PCF8574A.pdf

- Thư viện (bao gồm code mẫu):

http://www.mediafire.com/file/9tbwnra08g4e0x4/%5BHshopvn%5DLiquidCrystal_I2C.zip

Hướng dẫn sử dụng:

http://arduino.vn/bai-viet/922-tinh-theo-phong-cach-arduino

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.