B0102 - Mạch Nạp AVR USB ISP

  • Nhà sản xuất:
  • Mã SKU:
    B0102
  • Tình trạng: Còn hàng
Giá: 45.000₫ 36.000₫
Tags: 

Mạch Nạp AVR USB ISP giao tiếp với máy tính qua cổng USB với driver dạng HID tự động nhận không cần cài đặt. AVR ISP hỗ trợ nạp các loại chip ATmel AVR, 8051 (họ AT89S) và EEPROM 

Mạch Nạp AVR USB ISP có đèn báo hiệu trạng thái nạp và mạch bảo vệ quá dòng.

 

Lập trình cho các dòng:

+ 8051 Serials: AT89S51 / AT89S52 / AT89S53 / AT89S8252

+ AVR Serials: ATTiny12(L) / ATTiny13(V) / ATTiny15(L) / ATTiny24(V) / ATTiny25(V) / ATTiny26(L) / ATTiny2313(V) / ATTiny44(V)

ATTiny45(V) / ATTiny84(V) / ATTiny85(V) / AT90S2313(L) / AT90S2323(L) / AT90S2343(L) / AT90S1200(L) / AT90S8515(L)

AT90S8535(L) / ATMEGA48(V) / ATMEGA8(L) / ATMEGA88(V) / ATMEGA8515(L) / ATMEGA8535(L) / ATMEGA16(L) / ATMEGA162(V)

ATMEGA163(L) / ATMEGA164(V) / ATMEGA165(V) / ATMEGA168(V) / ATMEGA169(V) / ATMEGA169P(V) / ATMEGA32(L) / ATMEGA324(V)

ATMEGA325(V) / ATMEGA3250(V) / ATMEGA329(V) / ATMEGA3290(V) / ATMEGA64(L) / ATMEGA640(V) / ATMEGA644(V) / ATMEGA645(V)

ATMEGA6450(V) / ATMEGA649(V) / ATMEGA6490(V) / ATMEGA128(L) / ATMEGA1280(V) / ATMEGA1281(V) / ATMEGA2560(V) / ATMEGA2561(V)

AT90CAN32 / AT90CAN64 / AT90CAN128 / AT90PWM2(B) / AT90PWM3(B) ,...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.