B0276 - Mạch Chuyển Giao Tiếp LCD1602, LCD1604, LCD2004 Sang I2C

  • Nhà sản xuất:
  • Mã SKU:
    B0276
  • Tình trạng: Còn hàng
Giá: 22.000₫ 13.000₫
Tags:video_PWmn5U86RtA 

Mạch Chuyển Giao Tiếp LCD1602, LCD1604, LCD2004 Sang I2C

Để sử dụng các loại LCD có driver là HD44780(LCD 1602, LCD 2004, ... ), cần có ít nhất 6 chân của MCU kết nối với các chân RS, EN, D7, D6, D5 và D4 để có thể giao tiếp với LCD. Nhưng với module chuyển giao tiếp LCD sang I2C, các bạn chỉ cần 2 chân (SDA và SCL)  của MCU kết nối với 2 chân (SDA và SCL) của module là đã có thể hiển thị thông tin  lên LCD. Ngoài ra có thể điều chỉnh được độ tương phản bởi biến trở gắn trên module.

Module           MCU              
Vcc - 5V Vcc
GND GND
SDA SDA
SCL SCL

Lưu ý : các phiên bản cũ địa chỉ của bus i2c là 0X27 , loại mới là 0x3F

Tài liệu

 

 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.