Máy In 3D & Linh Kiện > Linh Kiện Máy In 3D

B0433 - Endstop Quang
15.000₫
B0429 - Puli Căng Đai GT2
22.000₫
B0427 - Gá Kẹp Dây Đai GT2
18.000₫
B0424 - Con Lăn Profin Tròn
15.000₫
B0417 - Gá Dẫn Nhiệt MK8
40.000₫
B0416 - Gối đỡ trục SHF
27.000₫
Z3390B101 - Trục vít me 8mm - 40cm
130.000₫ 73.000₫
Z3390B102 - Trục vít me 8mm - 30cm
80.000₫ 57.000₫
B0410 - Mạch công tắc Endstop
15.000₫ 9.000₫
B0514 - Giá bi trượt SC8UU Nhôm
35.000₫ 26.000₫
B0468 - Khớp flexible 5mm - 8mm
25.000₫ 16.000₫
B0413 - Ổ bi trượt LM8UU
9.000₫
B0465 - Quạt định hướng 4020 40x40x20
35.000₫ 31.000₫
B0184 - Board Arduino Mega 2560 + Cáp USB
185.000₫ 173.000₫
B0402 - Ổ bi ngạnh tròn F623ZZ
10.000₫ 9.000₫
B0403 - Vòng xuyến đồng vít me 8mm
20.000₫ 19.000₫
B0408 - Vít lò xo cố định bàn nhiệt
15.000₫ 5.000₫