Máy In 3D & Linh Kiện > Keo Nhiệt & Kính In

Kính in 3D 3mm
35.000₫
Bàn nhiệt vuông pcb Mk2b
120.000₫ 100.000₫
Dung Dịch Keo In 3D
150.000₫