Máy In 3D & Linh Kiện > Keo Nhiệt & Kính In

Kính in 3D 3mm
63.000₫
Bàn nhiệt vuông pcb Mk2b
91.000₫
Keo Blue Tape Dán Bàn Nhiệt Máy In 3D
175.000₫ 154.000₫
Dung Dịch Keo In 3D
129.000₫