Z3350B302 - Khung Mô Hình Đa Năng

  • Nhà sản xuất:
  • Mã SKU:
    Z3350B302
  • Tình trạng: Hết hàng
Giá: 5.000₫
Tags: 

Khung mô hình đă năng biến mọi ý tưởng sáng tạo của bạn thành hiện thực. Bạn có thể sử dụng tạo ra mô hình xe, hộp số, hệ thống bánh răng truyền động ...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.