Z3310B302 - Dung Dịch Keo In 3D

  • Nhà sản xuất:
  • Mã SKU:
    Z3310B302
  • Tình trạng: Hết hàng
Giá: 129.000₫
Tags: 
  • Dung Dịch Keo In 3D
  • Keo dạng hồ chịu nhiệt và bám dính cực tốt
  • Sản phẩm in ra không bị hở chân hay cong vênh
  • Dung dịch 100ml
  • Trét 1 lớp mỏng lên kính in. Đợi khô là có thể in được.

Chú ý: đầu in càng sát kính in thì sản phẩm sẽ càng dính chặt vào kính. Không có tìng trạng bị vênh hay cong đế.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.