B0118 - Cảm Biến Độ Ẩm Đất

 • Nhà sản xuất:
 • Mã SKU:
  B0118
 • Tình trạng: Còn hàng
Giá: 20.000₫ 11.000₫
Tags:video_7K7ygqA6DC8 
 • Cảm Biến Độ Ẩm Đất

 • Cảm biến phát hiện độ ẩm đất, bình thường đầu ra mức thấp, khi đất thiếu nước đầu ra sẽ mức cao. Module có thể sử dụng để tưới nước tự động

 • Độ nhạy của cảm biến độ ẩm đất có thể điều chỉnh được (Bằng cách điều chỉnh biến trở màu xanh trên board mạch)

 • Phần đầu dò được cắm vào đất để phát hiện độ ẩm, khi độ ầm của đất đạt ngưỡng thiết lập, đầu ra DO sẽ chuyển trạng thái từ mức thấp lên mức cao

Thông số kỹ thuật

 • Điện áp làm việc 3.3V ~ 5V

 • Đầu ra: AOUT, DOUT, VCC, GND
       + AOUT :  Tín hiệu ADC
       + DOUT: Mức logic 0,1
  Sử dụng: IC LM393 mắc theo dạng so sánh
  Module khi chưa phát hiện ở mức 1, khi phát hiện độ ẩm cho ra mức 0

 • Có lỗ cố định để lắp đặt thuận tiện

 • Biến trở cài đặt ngưỡng cài đặt.

 • PCB có kích thước nhỏ 3.2 x 1.4 cmỗ

Đầu kết nối sừ dung 3 dây

VCC

3.3V ~ 5V

GND

GND của nguồn ngoài

DO

Đầu ra tín hiệu số (mức cao hoặc mức thấp)

AO

Đầu ra tín hiệu tương tự (Analog)

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.