Cảm Biến > Sinh Học & Vân Tay

Cảm biến vân tay + phát hiện chạm C3
670.000₫ 550.000₫
Cảm Biến Nhịp Tim
90.000₫ 75.000₫
Case cảm biến vân tay R308
45.000₫
Cảm biến vân tay R308
450.000₫