Cảm Biến > Nhiệt Độ & Độ Ẩm & Mưa

Cảm biến nhiệt NTC 100K 1%
5.000₫ 3.000₫
Cảm Biến Độ Ẩm Đất
20.000₫ 11.000₫
Module đo độ ẩm HR202
40.000₫ 19.000₫
Module arduino cảm biến nhiệt NTC KY-028
25.000₫ 11.000₫
Module cảm biến nhiệt độ số DS18B20
40.000₫ 23.000₫
Cảm biến mực nước
20.000₫ 5.000₫
Dây Đo Nhiệt Độ Sử Dụng DS18B20
45.000₫ 44.000₫
Nhiệt Kế Điện Tử Chống Nước
45.000₫ 24.000₫
Cảm Biến Mưa
25.000₫ 13.000₫