Cảm Biến > Gia Tốc & Nghiêng & La Bàn

Rung cảm biến SW520D
2.000₫
Cảm biến gia tốc GY-6500 6 trục IIC/SPI
95.000₫ 50.000₫
Cảm biến gia tốc 6 trục IIC GY-521
70.000₫ 23.000₫
Cảm biến gia tốc 3 trục IIC MMA8452
55.000₫ 36.000₫
Cảm biến gia tốc 3 trục IIC MMA8452Q
60.000₫ 38.000₫
Module Cảm Biển Rung SW420
25.000₫ 9.000₫