Cảm Biến > Đo Dòng & Đo Áp

Module Đo Dòng Áp 0-100V 10A
85.000₫ 70.000₫
Mạch Đo Điện Áp 3 Dây DC 0-30V
35.000₫ 30.000₫
Module do dòng điện AC 5A
135.000₫ 85.000₫
Đo Dòng Áp Cổng USB Keweisi V2
75.000₫ 70.000₫
Đo Dòng Áp Cổng USB
35.000₫
Cảm Biến Dòng ACS712 - 30A
60.000₫ 46.000₫
Cảm Biến Dòng ACS712 - 5A
45.000₫ 40.000₫