Cảm Biến > Chuyển Động & Rung

B0433 - Endstop Quang
15.000₫
A0104 - Module cảm biến gõ/rung
20.000₫ 8.000₫
A0106 - Cảm biến rung 801S
40.000₫ 32.000₫
B0144 - Module cảm biến rung KY-002
20.000₫ 7.000₫