Cảm Biến > Áp Suất & Lưu Lượng & Cân Nặng

Cảm biến áp suất MD-PS002 150KPa
60.000₫ 37.000₫
Cảm biến decoder hồng ngoại TCST2103
15.000₫ 9.000₫
Cảm biến áp suất GY-68 BMP180
75.000₫ 18.000₫
Cảm Biến Trọng Lượng Loadcell 50Kg
20.000₫ 10.000₫
Mạch Chuyển Đổi Loadcell HX711 24bit
25.000₫ 17.000₫
Cảm Biến Lưu Lượng Nước
75.000₫ 59.000₫