Cảm Biến > Ánh Sáng & UV & IR & Màu Sắc

A0117 - Module đèn laser
8.000₫
A0125 - Cảm biến tia cực tím UV ML8511
140.000₫ 78.000₫
A0210 - Opto TLP281-4
10.000₫
B0125 - Module Encoder xoay 360 độ
20.000₫ 12.000₫
B0173 - Mạch Cảm Biến Ánh Sáng CDS
20.000₫ 8.000₫
B0176 - Module cảm biến ngọn lửa
20.000₫ 9.000₫