B0139 - Board STM8 STM8S103F3P6

Giá: 23.000₫
Tags: 

Board STM8 STM8S103F3P6. STM8 là dòng MCU giá rẻ của STM nhưng lại được sử dụng vô cùng phổ biến trong các vi thiết bị kỹ thuật số. Với chi phí rẻ, cấu hình tốt STM8 có khả năng đáp ứng đủ nhu cầu trong các thiết bị điều khiển IoT.

Thông số kỹ thuật

 • Tốc độ: 16MHz
 • Bộ nhớ: 8KB Flash
 • EEPROM: 640B
 • RAM: 1KB
 • Điện áp: 2.95-5.5v
 • Ngắt: hỗ trợ 27 ngắt ngoại vi
 • Timer: 16bit, 8 bit, Window watchdog, Independent watchdog timer
 • Giao tiếp: UART, SPI, I2C
 • Analog: 5 kênh ADC 10 bit
 • I/O: lên đến 28 I/O
 • UID: 96bit

Sản phẩm dùng chung với một trong các mạch nạp sau:

1. Mạch nạp ULINK V2

 

2. Mạch nạp JLINK

3. Mạch nạp STLINK V2

4. Mạch nạp JLINK mini

Tài liệu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.