B0423 - BOARD MỞ RỘNG UNO/NANO

  • Mã SKU:
    B0423
  • Tình trạng: Còn hàng
Giá: 28.000₫
Tags:video_4QD80OtV3MI 

ỨNG DỤNG:
-Dùng để học tập và nghiên cứu sản phẩm dòng arduino
-Dùng làm board mạch chủ điều khiển
-Kết hợp với các shield UNO mà board Nano không có
-Dễ dàng đấu nối các ngoại vi hơn do có rất nhiều chân ra để sẵn sáng kết nối với thiết bị bên ngoài

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
-14 chân I/O ( loại cắm hỗ trợ servo cùng VCC và GND).
-8 chân Analog kèm VCC và GND
-6 chân PWM.
-1 chân nguồn cho Servo.
-5 chân i2C.
-AREF output.
-Có cổng 3.3V Output.
-Kích thước: 18x 43 mm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.