esSHOP.vn

Tất cả sản phẩm

Module arduino cảm biến nhiệt NTC KY-028
25.000₫ 11.000₫
Arduino Proto Shield Uno
40.000₫ 24.000₫
Case Arduino Mega 2560
24.000₫
Board Arduino CNC Shield V3
55.000₫ 34.000₫
Arduino joystick shield
105.000₫ 37.000₫
Arduino motor control shield L293D
65.000₫ 39.000₫
Shield Arduino ghi dữ liệu logger XD-204
85.000₫ 46.000₫
Arduino XBEE Shield V03
85.000₫ 46.000₫
Board Arduino Pro Mini
55.000₫ 49.000₫
Board Arduino LilyPad
62.000₫

Máy In 3D

Pulley 2GT20 6mm D5D8 16 Răng
10.000₫
Pulley 2GT20 6mm D5D8 20 Răng
15.000₫
Trục vít me 8mm - 40cm
130.000₫ 73.000₫
Trục vít me 8mm - 30cm
80.000₫ 57.000₫
Màn hình máy in 3D 2004LCD
185.000₫ 142.000₫
Mạch công tắc Endstop
15.000₫ 9.000₫
Giá bi trượt SC8UU Nhôm
35.000₫ 26.000₫
Khớp flexible 5mm - 8mm
25.000₫ 16.000₫
Ổ bi trượt LM8UU
15.000₫ 9.000₫
Quạt định hướng 4020 40x40x20
35.000₫ 31.000₫