Tất cả sản phẩm

Board Arduino Pro Mini
55.000₫
Board Arduino UNO R3 + Kèm Cáp
90.000₫ 85.000₫
Board Arduino UNO R3 Chip Cắm + Kèm Cáp
140.000₫ 130.000₫
Board Arduino Nano R3 + Cáp USB
80.000₫ 75.000₫
Board Arduino LilyPad
70.000₫
Board Arduino Mega 2560 Google ADK
550.000₫
Board Arduino Funduino
300.000₫
Board Arduino Leonardo
175.000₫
Board Arduino Due
455.000₫
Board Wifi WeMos D1 UNO
155.000₫ 145.000₫

Máy In 3D

Trục vít me 8mm - 40cm
130.000₫ 120.000₫
Trục vít me 8mm - 30cm
80.000₫
Màn hình máy in 3D 2004LCD
185.000₫
Mạch công tắc Endstop
15.000₫
Giá bi trượt SC8UU Nhôm
35.000₫
Khớp flexible 5mm - 8mm
25.000₫
Ổ bi trượt LM8UU
15.000₫
Ổ bi ngạnh tròn F623ZZ
10.000₫