esSHOP.vn

Tất cả sản phẩm

Arduino active buzzer module KY-012
10.000₫ 8.000₫
Module arduino cảm biến nhiệt NTC KY-028
25.000₫ 11.000₫
Arduino Proto Shield Uno
40.000₫ 24.000₫
Board Arduino CNC Shield V3
55.000₫ 34.000₫
Arduino joystick shield
105.000₫ 37.000₫
Arduino motor control shield L293D
65.000₫ 39.000₫
Shield Arduino ghi dữ liệu logger XD-204
85.000₫ 46.000₫
Arduino XBEE Shield V03
85.000₫ 46.000₫
Board Arduino Pro Mini
55.000₫ 49.000₫
Board Arduino LilyPad
70.000₫ 62.000₫
Board Arduino Nano R3 + Cáp USB
68.000₫

Máy In 3D

Trục vít me 8mm - 40cm
73.000₫
Trục vít me 8mm - 30cm
80.000₫ 57.000₫
Màn hình máy in 3D 2004LCD
142.000₫
Mạch công tắc Endstop
15.000₫ 9.000₫
Giá bi trượt SC8UU Nhôm
26.000₫
Khớp flexible 5mm - 8mm
25.000₫ 16.000₫
Ổ bi trượt LM8UU
9.000₫
Quạt định hướng 4020 40x40x20
35.000₫ 31.000₫
Board Arduino Mega 2560 + Cáp USB
185.000₫ 173.000₫
Ổ bi ngạnh tròn F623ZZ
9.000₫