Tất cả sản phẩm

Module arduino cảm biến nhiệt NTC KY-028
25.000₫ 20.000₫
Arduino Proto Shield Uno
40.000₫ 25.000₫
Board Arduino CNC Shield V3
55.000₫ 35.000₫
Arduino motor control shield L293D
65.000₫ 38.000₫
Arduino XBEE Shield V03
85.000₫ 45.000₫
Board Arduino Pro Mini
55.000₫ 50.000₫
Shield Arduino ghi dữ liệu logger XD-204
85.000₫ 55.000₫
Arduino joystick shield
105.000₫ 60.000₫
Board Arduino LilyPad
70.000₫
Board Arduino Nano R3 + Cáp USB
80.000₫ 75.000₫

Máy In 3D

Trục vít me 8mm - 40cm
85.000₫
Trục vít me 8mm - 30cm
65.000₫
Màn hình máy in 3D 2004LCD
150.000₫
Mạch công tắc Endstop
15.000₫
Giá bi trượt SC8UU Nhôm
30.000₫
Khớp flexible 5mm - 8mm
25.000₫ 18.000₫
Ổ bi trượt LM8UU
12.000₫
Ổ bi ngạnh tròn F623ZZ
10.000₫